گوه هوا و حلقه های نیوتون (مدل X)

اصول و مبانی

 

حلقه هاي نيوتن از تداخل نور تك رنگ در حد واسط لايه نازكي كه بين يك عدسي مسطح محدب و يك صفحه مسطح  ايجاد مي شود. در اين تركيب شعاع انعكاسي از طرف داخل عدسي، شعاع 1با شعاع انعكاسي 2 حاصل از سطح صفحه سطح با هم تداخل مي كنند.با داشتن شعاع عدسي طول موج نور بكار رفته قابل اندازه گيري است.

 

هدف آزمایش

  • بررسي تداخل در لايه نازك هواي بين سطح محدب يك عدسي و يك صفحه شيشه اي
  •  تعيين شعاع انحناي سطح يك عدسي
  •  تعيين طول موج يك نور تك رنگ 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
 لامپ سدیم  S0435  1
 منبع تغذیه لامپ سدیم  S0436  1
 قاب لامپ سدیم   S0541  1
 سه پایه رومیزی کوچک قابل تنظیم  S0133  2
 ستون با قطر 10 و طول 500 میلیمتر  S0143  2
 پرتوشکاف  S0415   1
 بست 12 به 10 (پیچ دستی کائوچویی)   S0151  1
بست 10 به 10 (پیچ دستی کائوچویی) S0153  1
میکروسکوپ مکانیکی (X) S0536  1
پک حلقه‏ های نیوتون S0416  1
 تیغه اپتیکی گوه هوا  S0411   1 

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

 در حال بروز رسانی است.

 

عناوین مشابه ندارد.