گوه هوا (مدل X)

گوه هوا (مدل X)
کد محصول:010747

اصول و مبانی

رده كاملي از فريزهاي تداخلي وجود دارد كه در آنها ضخامت نوري عامل مهم در تشكيل آنهاست. اين فريزها را فريزهاي هم ضخامت گويند. هر فریزي مكان هندسي نقاطي است كه در آنها ضخامت نوري مقداريست ثابت، نمونه اي از چنين حالتي هواي موجود بين دو تيغه شيشه اي است كه يك سر آن دو بوسيله باريكه اي نازك (ورقه كاغذي) از هم جدا شده باشد. چنين تركيبي را گوه هوا نامند.

 

هدف آزمایش

  • مشاهده پديده تداخل امواج نوراني در گوه هوا
  •  محاسبه ضخامت يك ورقه نازك

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
 لامپ سدیم  S0435  1
 منبع تغذیه لامپ سدیم  S0436  1
 قاب لامپ سدیم   S0541  1
 سه پایه رومیزی کوچک قابل تنظیم  S0133  2
 ستون با قطر 10 و طول 500 میلیمتر  S0143  2
 میکروسکوپ مکانیکی (X)
S0536 1
 بست 12 به 10 (پیچ دستی کائوچویی)   S0151  1
 بست 10 به 10 (پیچ دستی کائوچویی)  S0153  1
 تیغه اپتیکی گوه هوا S0411   1 
 پرتوشکاف  S0415 1
     
     
     

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

درحال بروز رسانی است.

 

عناوین مشابه ندارد.