تداخل امواج اولتراسونیک به وسیله آینه لوید

اصول و مبانی

 

 

هدف آزمایش

  • بررسی تداخل امواج اولتراسونیک به وسیله آینه لوید

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
سيگنال ژنراتور (تا2مگاهرتز) (لوله صوتي و اولتراسونيک)   S0294  1
اسيلوسکوپ دو کاناله تايواني 20 مگاهرتز  S0061  1
ريل اولتراسونيک بلند همراه با ارابه   S0570  1
گيرنده اولتراسونيک   S0574  1
فرستنده اولتراسونيک  S0575  1
سیستم حرکت عرضی S0444  1
لغزنده ريل اپتيکي هندسي    S0394   2 
انحراف محوری اولتراسونیک S0573  1
پرده نمایش سیاه S0500  1

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد. 

عناوین مشابه ندارد.