اندازه گیری طول موج از طریق امواج ایستاده

اندازه گیری طول موج از طریق امواج ایستاده
کد محصول:010305

اصول و مبانی

هنگامی که یک فرستنده موج را مقابل یک سطح بازتابنده قرار می دهیم موج ساطع شده و موج بازتابیده با هم تداخل می کنند. حال اگر فاصله سطح و فرستنده مقدار مناسبی داشته باشد(مضربی از نصف طول موج باشد) اموج ایستاده تشکیل می شود. ولی اگر فاصله مضرب صحیحی از نصف طول موج هم نباشد تداخل امواج(ساطع شده و بازتابیده) سبب ایجاد کمینه و بیشینه هایی در شدت می شود که فاصله هر دو کمینه(بیشینه) پشت سر هم برابر نصف طول موج است.با ترکیب دو موج سینوسی که در خلاف جهت یکدیگر در حرکتندbaztab1

همانطور که مشاهده می شود جمله اول سبب ایجاد صفرهایی روی محور زمان می شود که در طول زمان مقدارشان فرق نمی کند این نقاط همان گره ها هستند.رابطه فوق با فرض یکی بودن دامنه ها بدست آمده ولی در بازتاب امواج اولتراسونیک علاوه بر افت دامنه بر اثر انتشار(به خاطر کروی بودن جبهه موج) خود بازتاب نیز مقداری از دامنه را می کاهد. پس در نقاط کمینه شدت، دامنه صفر نمی شود، بلکه به اندازه تفاضل دو دامنه می شود. ولی به هرحال فاصله آنها همان مقدار نصف طول موج خواهد بودحال اگر تعداد nگره(کمینه شدت) را با جابجا کردن گیرنده بشماریم، مقدار جابجایی برابر خواهد بود با baztab2

هدف آزمایش

  • تشکیل امواج ایستاده اولتراسونیک واندازه گیری طول موج و سرعت فازآن

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
سيگنال ژنراتور (تا2مگاهرتز) (لوله صوتي و اولتراسونيک)   S0294   1
اسيلوسکوپ دو کاناله تايواني 20 مگاهرتز  S0061   1
ريل اولتراسونيک بلند همراه با ارابه   S0570   1
گيرنده اولتراسونيک   S0574   1
فرستنده اولتراسونيک  S0575   1
متر   S0055   1
لغزنده ريل اپتيکي هندسي    S0394    2 
پرده نمایش سیاه S0500   1
سیستم حرکت طولی S0572   1
انحراف محوری اولتراسونیک S0573   1
کفه وزنه قلاب‌دار S0127   1
وزنه  gr 200 S0121   1

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

راهنمای کاربری

کاتالوگ

عکس

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

عناوین مشابه ندارد.