تابش جسم سیاه

تابش جسم سیاه
کد محصول:010801

اصول و مبانی

جسم سیاه به جسمی گفته می شود که جذب آن کامل بوده و بتواند کلیه تابش های الکترومغنایطسی با هر فرکانسی را بطور کامل جذب نماید. همچنین این چنین جسمی قادر است در اثر گرم شدن تابش های الکترومغنایطسی با همه فرکانس ها را تابش نماید. البته طبق قانون جابجایی وین پیشینه توان تابشی با تغییر دما تغییر می کند و هر چه دما بالاتر رود این پیشینه به سمت فرکانس های بالاتر(طول موجهای کوتاهتر) میل می کند. آزمایشات انجام شده بر روی جسم سیاه نشان می دهد که توان کل تابشی مربوط به کلیه فرکانس ها از واحد سطح آن جسم با توان چهارم دمای مطلق جسم متناسب است.

 

هدف آزمایش

  • تحقیق قانون استفن-بولتزمن و قوانین لامبرت در مورد تابش جسم سیاه

 

 

 

 

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
 ریل اپتیکی هندسی بلند (cm 150)  S0390  1
 ریل اپتیکی هندسی کوتاه (cm 60)  S0391   1
 کوره الکتریکی همراه با هسته مسی و ترمورگولاتور   S0486   1
مفصل مدرج   S0457    1
سد حرارتی   S0487   1
ترموپیل مول   S0488   1
میکرو ولتمتر (همراه با پراب BNC به U شکل)    S0043   1
اسلایدگیر ثابت   S0405   1
روزنه با قطر 5 میلی متر  S0594   1
روزنه با قطر 10 میلی متر  S0595   1
روزنه با قطر 15 میلی متر S0596   1
روزنه با قطر 20 میلی متر S0597   1

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

راهنمای کاربری

راهنمای نصب و راه اندازی

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد. 

بررسی تابش جسم سیاه و بستگی آن به دما

کاواک

تحقیق قانون استفان بولتزمن