اثر هال (تیپ1)

اثر هال (تیپ1)
کد محصول:010809

اصول و مبانی

وقتی یک نوار فلزی به ضخامت dکه حامل جریان طولی I است در میدان مغناطیسی عمود بر جهت جریان قرار گیرد، حاملهای بار تحت تأثیر نیروی لورنتس قرار گرفته به سوی بالا یا پایین نوار (در امتداد عرضی )  رانده می شود. این باعث تمرکز بار در یکی از دو لبه ی رسانا می شود ونتیجتا یک اختلاف پتانسیل عرضی به نام ولتاژ هال ، بین دو نقطه ی بالا وپایین نوار برقرار می شود. ضریب hal1به نام ضریب هال وعلامت آن بستگی به نوع حاملهای بار دارد.علامت منفی به معنی حاملهای با بار منفی است(اثر هال بهنجار) وعلامت مثبت به معنی حاملهای با بار مثبت است (اثر هال ناهنجار) در فلزات ، حاملهای منفی، به شکل الکترونها ، وحاملهای مثبت، به شکل کمبود الکترونها ، می توانند وجود داشته باشند.عامل تعیین کننده در ایجاد ولتاژ هال اختلاف در تحرک حاملهای بار است: ولتاژ هال فقط در صورتی می تواند برقرار شود که حاملهای بار مثبت ومنفی تحرکهای متفاوتی داشته باشند.

هدف آزمایش

  • تحقیق رابطه ی خطی بین ولتاژ هال  و چگالی شار مغناطیسی B در جریان ثابت
  •  تحقیق رابطه ی خطی بین ولتاژ هال  و شدت جریان عبوری از نمونه در B ثابت
  •  تعیین علامت حاملهای بار در نقره ومس
  • محاسبه ی چگالی حاملهای بار

 

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
 هسته U توده‏ ای  S0377  1
 هسته I توده‏ ای کوچک  S0605  2
 سیم پیچ 290 دور   S0535  2
 برد اثر هال از جنس نقره با ضخامت 1 میکرومتر  S0309  1
 برد اثر هال از جنس مس با ضخامت 1 میکرومتر  S0307  1
 برد اثر هال از جنس مس با ضخامت 5 میکرومتر  S0308  1
 منبع تغذیه AC-DC (20 ولت 10 آمپر) سلکتوری 7 پله   S0606  1
میکرو ولتمتر (همراه با پراب BNC به U شکل)  S0043  1
 تسلامتر همراه با حسگر عمودی و افقی  S0381  1
 پک کامل پورت های آزمایشگاهی U شکل   S0112  1
پک کامل پورت های آزمایشگاهی دو سر نری S0113  1
سه پایه رومیزی کوچک قابل تنظیم S0133 1
ستون با قطر 10 و طول 500 میلیمتر S0143 1
بست 10 به 10 (پیچ دستی کائوچویی) S0153 2
گیره بالنی بست‏ دار S0158 1
منبع تغذیه AC-DC(20 ولت 3 آمپر) سلکتوری 7 پله (مقاومت خروجی بالا ویژه اثر هال) S0607 1
مولتی متر دستی دیجیتال S0548 2

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

راهنمای کاربری

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

عناوین مشابه ندارد.