پراش اشعه X

اصول و مبانی

 

 

 

هدف آزمایش

 

 

 

 

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
 اسپکترومتر قابل نصب در باکس مربوطه (اشعه x)  S0430  1
 باکس محافظ تابش  S0509  1
 لامپ اشعه x   S0428  1
 آشکارساز اشعه x  S0429  1
  
  

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

عناوین مشابه ندارد.