بررسی پدیده ابررسانایی

اصول و مبانی

 

 

 

 

هدف آزمایش

 

 

 

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
 میکرو ولتمتر (همراه با پراب BNC به U شکل)  S0043  1
 دستگاه 4-probe همراه با سنسور 200- درجه سانتی گراد  S0496  1
 دماسنج دیجیتال 200- با دقت 0/1 درجه   S0038  1
 منبع جریان آزمایش ابررسانایی  S0514  1
 فلاسک نیتروژن  S0512  1
 سه پایه رومیزی کوچک قابل تنظیم  S0133  1
 ستون با قطر 10 و طول 450 میلیمتر   S0144  1
  

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

راهنمای کاربری

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

عناوین مشابه ندارد.