اثر مایسنر

اصول و مبانی

یکی از مهمترین ویژگی های مواد ابر رسانا ناپدیدشدن ناگهانی مقاومت در یک دمای مشخص است که در این دما نمونه تمام نشانه های مقاومت الکتریکی را از دست می دهد.دمایی که در آن مقاومت ابررسانا به صفر می رسد ، دمای گذار نامیده می شود.

 

 

هدف آزمایش

  • مشاهده اثر مایسنر
  • رسم منحنی مقاومت ویژه بر حسب دما
  • محاسبه ی دمای گذار ابررسانایی از روی شیب منحنی مقاومت ویژه                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
 فلاسک نیتروژن  S0512  1
 آهنربا جهت تعلیق ابررسانا  S0510  1
 قرص ابررسانا   S0513  1
  
  

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

 

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

اثرمایسنر