مطالعه بستگی رسانایی الکتریکی با دما در نیم رساناها

اصول و مبانی

 

 

 

 

هدف آزمایش

 

 

 

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
 المان مقاومت حرارتی PTC  S0385   1 
 المان مقاومت حرارتی NTC  S0386  1
 منبع تغذیه تک (3 آمپر و 30-0 ولت) (سنجش)   S0098  1
 بشر شیشه ای 1000 سی سی  S0175  1
 دماسنج جیوه‏ای درجه 1  S0037  1
 هات‌پلیت  S0522  1
  
  

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

عناوین مشابه ندارد.