هیسترزیس در جامدات

هیسترزیس در جامدات
کد محصول:010604

اصول و مبانی

فرو مغناطیس ها موادی هستند که می توانند مغناطیس دایم داشته باشند و همچنین عمدتا وجود آنها تاثیر زیادی بر میدان مغناطیسی دارد. مواد فرومغناطیس خطی نیستند و در نتیجه روابط   B=µH µ=χH. با مقدارهای ثابت   µو  χ در موردشان صدق نمیکند. در حالت کلی روابط µبه صورت µ=µ(H) برقرار است. در بررسی یک نمونه فرومغناطیس یا مغناطیده اگر شدت مغناطیسی که در آغاز صفر است به طور یکنوا افزایش داده شود، منحنی حاصل از رسم رابطه B-H مانند شکل زیر خواهد بود.

histrisis

هدف آزمایش

  • رسم منحنی پسماند یک ماده فرومغناطیسی

 

 

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
 تسلامتر همراه با حسگر عمودی و افقی  S0381  1
 سیم‎پیچ ویژه آزمایش هیسترزیس  S0508  2
 هسته U ورقه‏ ای پایه کوتاه لمینت شده و گیره مربوطه   S0374  1
 هسته I بزرگ ورقه‏ ای لمینت شده  S0375  1
 هسته U توده‏ ای  S0377  1
 هسته I توده ‏ای بزرگ  S0378  1
 منبع تغذیه DC (30 ولت 20 آمپر) دیجیتال (MEGATEK)   S0602  1
 گیره بالنی بست‏ دار  S0158   1 
 سه پایه رومیزی کوچک قابل تنظیم  S0133  1
 ستون با قطر 10 و طول 400 میلیمتر   S0145  1
بست 10 به 10 (پیچ دستی کائوچویی) S0153  1

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

راهنمای کاربری

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

اندازه گیری منحنی پسماند