اصول و مبانی

 

 

 

هدف آزمایش

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
 آهنربای نعلی شکل  S0342  1
 سیم پیچ الکترومغناطیس 300 دور  S0356   1 
 گالوانومتر صفروسط   S0612  1
 پک کامل پورت های آزمایشگاهی دو سر نری  S0113  1
  
  

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

عناوین مشابه ندارد.