آونگ ساده، کاتر( مرکب) و فیزیکی

آونگ ساده، کاتر( مرکب) و فیزیکی
کد محصول:010206

اصول و مبانی

آونگ ساده عبارت است از یک جرم نقطه ای که از نخی سبک آویزان است .اگرآونگ را از موضع تعادلش به یک طرف ببریم و سپس رها کنیم ،آونگ تحت تاثیرنیروی ثقل در یک صفحه قائم نوسان خواهد کرد. این حرکت  تناوبی ونوسانی است . یک نوسان کامل وقتی است که گلوله از یک وضعیت ودریک جهت دو بار عبور کند .

 

هدف آزمایش

  •  اندازه گیری دوره نوسان به عنوان تابعی از طول آونگ برای انحرافات کوچک
  • اندازه گیری شتاب جاذبه زمین
  •  اندازه گیری دوره نوسان بصورت تابعی از انحرافات

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
 پاندول‏ کروی آونگ ساده سایز mm 30  S0181  1
 پاندول‏ کروی آونگ ساده سایز mm 24  S0182  1
 پاندول آونگ کاتر با وزنه های متحرک و نشیمنگاه از جنس تیغه سخت   S0183  1
 پاندول مثلثی آونگ فیزیکی  S0184  1
 پاندول مربعی آونگ فیزیکی  S0185  1 
 پاندول میله‌ای آونگ فیزیکی  S0186  1 
  بدنه آونگ با نشیمنگاه سخت  S0187  1 
 سه پایه زمینی بزرگ قابل تنظیم  S0134  1
 خط‏ کش و گیره آونگ  S0188  1
  

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

  

 

تجهیزات پیشنهادی ندارد .

 

راهنمای کاربری

راهنمای نصب و راه اندازی

 کاتالوگ

نتایج مطلوب

عکس

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

 

آونگ دوطرفه