سطح شیبدار

سطح شیبدار
کد محصول:010205

اصول و مبانی

سطح شیبدار

 بنا برقوانين نيوتن، دوام حركت يكنواخت ومستقيم الخط مستلزم اعمال نيرو نيست ولي مشاهدات روزمره برخلاف اين مطالب را نشان مي دهد . به عبارتي وقتي جسمی روي جسم ديگري تكيه داشته باشد و نسبت به آن حركت كند يا بخواهد حركت كند ، نيروي مقاومي در سطح تماس دوجسم و در خلاف جهت حركت يا ميل به حركت پديد مي آيد. به اين نيرو ، نيروي اصطكاك گويند .وقتي سطوح دو جسم تماس حاصل مي كنند درهم رفتن برآمدگيها و فرورفتگي هاي ميكروسكپي و همچنين چسبندگي نسبي سطوح موجب نوعي درگيري بين دو سطح مي شوند كه اصطكاك نام دارد اين درگيري مانع حركت نسبي اجسام مي شود طبيعي است بين دو سطح بدون اصطكاك چنين درگيري وجود ندارد . بنابراين مي توان گفت : اصطكاك نوعي كيفيت تماس يا درگير شدن دو سطح است .

 

هدف آزمایش

  •  اندازه گيري ضريب اصطكاك جنبشي براي سطوح مختلف در حالت افقي و شيبدار 

 

نام تجهیزاتکد قطعهتعداد
بدنه سطح شیبدار    S0120   1
نیروسنج 2N  S0071  1
پایه وزنه   S0115   1
وزنه 5gr  S0116  2
وزنه 10gr  S0117  2
وزنه 20gr  S0118   2 
وزنه 50gr   S0119   2 
کفه وزنه آلومینیومی بزرگ(همراه با قلاب و نخ 75سانتی)  S0129   1 
وزنه 100gr     S0120   1 
لغزنده سمباده ای  S0212   1 
لغزنده ساده S0213  1
لغزنده سند بلاستی S0214  1
ارابه S0215  1
سطح اصطکاکی قابل نصب شامل 2نوع سطح S0217  1

 

قطعات ارسالی با توجه به سفارش مشتری می تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با لیست فوق متفاوت باشند.

  

 

تجهیزات پیشنهادی ندارد .

 

 راهنمای کاربری

 راهنمای نصب و راه اندازی

 کاتالوگ

عکس

 نتایج مطلوب

فیلم آموزشی

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

اصطکاک

میز اصطکاک (اصطکاک)

تعیین ضریب اصطکاک جنبشی و ایستایی