میز نیرو

میز نیرو
کد محصول:010201

 

اصول و مبانی

چنانچه دو يا چند نيرو در يك نقطه بر يك جسم اثر كنند مي‏توان به جاي آنها يك نيرو قرار داد كه آن را برآيند آن نيروها مي‏ناميم. چنانچه نقطه مادي تحت اثر اين چند نيرو در حال تعادل باشد، برآيند اين نيروها صفر است.

 

هدف آزمایش

  تعیین برآیند نیروها و بررسی تعادل نیروها در حالتهای مختلف

 

 

 

نام تجهیزاتکد قطعهتعداد
 میز مدرج و ستون مربوطه  S0218 1
  کفه وزنه آلومینیومی بزرگ (همراه با قلاب و نخ 35 سانتی) S0130 4
  پایه وزنه S0115 3
  وزنه  gr 100 S0120 3
  وزنه  gr 50 S0119 5
  وزنه  gr 20 S0118 3
  وزنه  gr 10 S0117 3
  وزنه  gr 5 S0116 3
  قرقره‏ های میز نیرو و پایه مربوطه S0219 4
  سه پایه رومیزی بزرگ قابل تنظیم S0132 1

 

قطعات ارسالی با توجه به سفارش مشتری می تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با لیست فوق متفاوت باشند.

 

  

  

تجهیزات پیشنهادی ندارد.  

 

راهنمای کاربری   

راهنمای نصب و راه اندازی

کاتالوگ

عکس

فیلم آموزشی

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد. 

برآیندگیری نیروها

برآیند نیروهای هم رأس

قوانین نیروها

بررسی برآیند نیروها

دستگاه تجزیه نیرو

بررسی برآیندنیروها

قوانین نیروها

برآیند نیروهای هم راس

دستگاه تجزیه نیرو