قرقره ها- مدل زمینی

قرقره ها- مدل زمینی
کد محصول:010217

اصول و مبانی

اين ست مجموعه كاملي ازقرقره هاي مختلف را دراختياركاربرقرارمي دهد که میتوان ترکیب های بسیار متنوعی را تهیه نمود و مقدار نیرو را با استفاده از نیروسنج بدست آورد و با مقدار تیوری آن مقایسه نمود.

 

هدف آزمایش

  • بررسي كاربرد قرقره ها درتغييرجهت نيرو، كاهش نيرو،....

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
  
  
  

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهیزات پیشنهادی ندارد.

 

 

راهنمای کاربری

راهنمای نصب و راه اندازی

کاتالوگ

عکس

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

 

عناوین مشابه ندارد.