فنرها (قانون هوک)

فنرها (قانون هوک)
کد محصول:010204

اصول و مبانی

هرگاه به جسم الاستيكي مانند يك فنر نيرويي وارد كنيم ، تحت اثر اين نيرو جسم تغيير طول مي دهد . نسبت اين تغيير طول متناسب است با نيرو و بصورت يك تابع خطي است ، (F=kx) كه در آن K ضريب سختي فنر است . اين رابطه به قانون هوك موسوم است ، جسم را در اين حالت الاستيك گويند ، اگر نيرو را در اين حالت حذف كنيم فنر به صورت اوليه در مي آيد . مادامي كه نيرو از حد معيني تجاوز نكند اين قانون صادق است ، اين حد را حد ارتجاع يا الاستيك گويند . اگر نيرو از اين حد تجاوز كند ديگر تغييرات نيرو با ازدياد طول خطي نيست بلكه به صورت يك منحني مي باشد ، در اين حالت اگر نيرو حذف شود ديگر فنر به حالت اوليه برنمي گردد .براي محاسبه ضريب سختي يك فنر دو روش زیر را بکار می بریم :

 1) استفاده از تغيير طول فنر به ازاء نيروهاي متفاوت

2) استفاده ازارتعاشات فنر 

 

هدف آزمایش

  • تعيين  ضريب سختي فنر با استفاده از تغيير طول

  •  تعيين ضريب سختي با استفاده ازارتعاشات فنر 

  •   محاسبه ضريب سختي فنرهاي سري و موازي 

 

 

نام تجهیزاتکد قطعهتعداد
 فنر کوچک    S0204 
 فنر متوسط  S0205
  فنر بزرگ  S0206
 سه پایه زمینی کوچک قابل تنظیم  S0135
 کرنومتر  S0045
 پایه وزنه  S0115  1 
 وزنه  gr 10   S0117  1 
 وزنه  gr 20  S0118  1 
 وزنه  gr 50  S0119  4
  وزنه  gr 100  S0120  1
 وزنه  gr 200
S0121  1
 وزنه  gr 500  S0122  1 
 بدنه مدرج شاخص‏ دار  S0207  1 
  موازی‏ ساز فنر  S0208  1 
 سری‏ ساز فنر
S0209  1 
 کفه وزنه قلاب‌دار S0127  1 
 شاخص آهنربایی پلکسی S0659 2
  قلاب S شکل S0165 2

 

قطعات ارسالی با توجه به سفارش مشتری می تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با لیست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهیزات پیشنهادی ندارد .

راهنمای کاربری

راهنمای نصب و راه اندازی

کاتالوگ

نتایج مطلوب

عکس آموزشی

 فیلم آموزشی

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

آزمایش قانون هوک(فنر طولی)

حرکت نوسانی فنر

قانون هوک

تعیین ضریب سختی فنر