برخورد دوبعدی

اصول و مبانی

 

 

 

 

هدف آزمایش

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
 میز برخورد دوبعدی کامل   S0263   1
 دمنده قابل تنظیم هوا  S0221   1
  شیلنگ رابط خرطومی  S0224  1
 ضربه ‏زن قابل تنظیم برخورد دو بعدی  S0264  2
 سره با قابلیت تغییر جرم و تغییر نوع برخورد  S0265  2
 سپر جهنده برخورد دو بعدی  S0230  2
 سپر چسبنده برخورد دو بعدی  S0231  2
 سپر صلب برخورد دو بعدی  S0232  2
 دوربین پر سرعت همراه با پایه و متعلقات اتصال به کامپیوتر  S0266  1
 کامپیوتر همراه با نرم افزارهای پردازش تصویر  S0267  1

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

بررسی قوانین برخورد

برخورد الاستیک و غیر الاستیک

پایستگی تکانه خطی

بقای تکانه