کشش سطحی مایعات با ترازوی سه اهرمی

کشش سطحی مایعات با ترازوی سه اهرمی
کد محصول:010219

اصول و مبانی

نيروهاي چسبندگي در مايعات , نيروهايي است كه ملكولهاي مايع را به سوي يكديگرمي كشد ذرات (ملكولهاي) واقع درلايه سطحي يك مايع نسبت به ملكولهاي داخل مايع انرژي زيادتري دارند .در داخل مايع هر ذره به طورمتوسط توسط N ذره كه نزديكترين مجاورهاي آن هستند محصور است . در حالي كه در لايه سطحي ، ذره فقط نصف اين تعداد ، مجاوررا دارد . به همين دليل برآيند نيروهاي وارد برملكولهاي سطحي صفر نيست و اين مولكولها به طرف پايين كشيده مي شوند . اين كيفيت را كشش سطحي مايعات مي نامند . به علت كشش سطحي است كه قطرات باران كروي شكل مي باشند . دليل مقعريا محدب بودن سطح مايعات در لوله هاي باريك نيز همين امر است . 

 

هدف آزمایش

  • بررسي كشش سطحي

 

  

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
 حلقه گوه‏ ای آلومینیومی  S0280  1
 میزچه آزمایش کشش سطحی  S0281  1
 جک آزمایشگاهی   S0382  1
 بشر پلاستیکی 1000 میلی لیتر  S0550  1
 قلاب S شکل  S0165  1
  
  

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد . 

 

 راهنمای کاربری

کاتالوگ

عکس

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

لوله های مویین