گرانیگاه

گرانیگاه
کد محصول:010216

اصول و مبانی

در این آزمایش به بررسي رابطه بين خارج شدن راستاي شاقول گرانيگاه از مرز تكيه گاه و سقوط جسم می پردازیم و برای اجسام با شکل های متقارن و نا متقارن مرکز گرانش را تعیین می کنیم.

 

هدف آزمایش

تعیین مرکز گرانش اجسام با شکل های متفاوت

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
سازه تعادل همراه شاقول   S0268  1
صفحه مستطیلی  S0269  1
صفحه مربعی    S0270  1
صفحه ذوزنقه   S0271  1
صفحه مثلثی   S0272   1 
شاقول گرانیگاه همراه با نخ   S0276   1 
سه پایه رومیزی بزرگ قابل تنظیم    S0132   1 
ستون با قطر 10 و طول 650 میلیمتر   S0141  1
بست و محور ویژه گرانیگاه  S0273   1 
چسبک گرانیگاه   S0274   2 
شابلون گرانیگاه S0567 1
مدادنشانه گذاری S0632 1

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

راهنمای نصب و راه اندازی

عکس

کاتالوگ

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

 

 

تعادل اجسام در فضا