ریل هوا

ریل هوا
کد محصول:010207

اصول و مبانی

حركت امري نسبي است . براي توصيف موقعيت ووضعيت حركت يك جسم در فضا ، تعريف يك دستگاه مختصات مرجع ضروري است . موقعيت يك نقطه در هر دستگاه مختصات با تعدادي مختصه معين مي شود . مثلاً در دستگاه مختصات قائم سه مختصه x,y,z موقعيت يك نقطه را نسبت به مبدأ اختيار شده براي سه محور متعامد دستگاه مختصات مذكور معين مي كند . مختصات يك نقطه كه در حال حركت است با زمان تغيير خواهد كرد . به عبارت ديگرمختصات آن نقطه تابعي از زمان مي باشد .سرعت و شتاب دو كميت برداري هستند كه چگونگي حركت هرنقطه از فضا را تشريح مي كنند . سرعت يك ذره در واقع ميزان جابجايي آن نسبت به زمان است .دو جسم با جرمهاي متفاوت در نظر بگيريد كه با سرعتهاي مختلف بطرف يكديگرحرکت نمايند در صورتيكه دو جسم بعد از برخورد با يكديگر با سرعتهاي مختلفي به حركت خود ادامه بدهند و تغيير شكل ظاهري در اجسام رخ ندهد برخورد را الاستيك و در صورتيكه بهم بچسبند و با سرعت مشتركي به حركت ادامه بدهند برخوردرا غير الاستيك كامل گويند . 

 

هدف آزمایش

  • اندازه گيري سرعت و شتاب در حركت برروي خط مستقيم 
  •  تحقيق اصل بقاي اندازه حركت خطي در

        1- برخورد الاستيك                     2- برخورد غير الاستيك 

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
 دمنده قابل تنظیم هوا S0221 1
 سره ریل هوا S0223   2 
 تایمر دیجیتال دوحالته (یک زمانه، چهار زمانه (quad timer)) با دقت 0.001 ثانیه S0046  1
 بدنه دستگاه ریل هوا S0222 1
 شیلنگ رابط خرطومی S0224  1
 سنسور مادون قرمز U شکل (با دستک پیچی)  S0161   1 
  پایه سنسور  S0225 1
 رها کننده ریل هوا  S0226  1
 سد نوری  S0233   2 
  سپر فنری  S0227   1 
 سپر سوزنی  S0228   1 
 سپر پارافینی  S0229  1
  پایه وزنه  S0115  1
 وزنه  gr 5  S0116  2
 وزنه  gr 10  S0117  2
 وزنه  gr 20  S0118  2
 وزنه  gr 50   S0119  4
 کفه وزنه آلومینیومی کوچک (همراه با قلاب و نخ)  S0131   1 
 دکلانشور  S0202  1
تکیه‏ گاه فک ریل هوا    S0234   1 
کابل USB چاپگر S0634  2

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

 

تجهیزات پیشنهادی ندارد .

 

 راهنمای کاربری 

 راهنمای نصب و راه اندازی

 کاتالوگ

عکس

فیلم آموزشی

 در صورت تفاوت نسخه خریداری شده با مستندات محصول ارایه شده دراین بخش ِجهت دریافت نسخه منطبق با محصول خریداری شده با شرکت تماس بگیرید.

 

بررسی قوانین حرکت خطی

بررسی حرکت با سرعت و شتاب خطی

بررسی قوانین نیوتن

قوانین برخورد

برخورد الاستیک وغیر الاستیک