قانون ارشمیدس

قانون ارشمیدس
کد محصول:010218

اصول و مبانی

وقتي جسمي درسيالي قرار گيردازطرف سيال نيرويي به آن وارد مي شودكه جهت آن عكس جهت نيروي وزن جسم مي باشد كه آن را نيروي ارشميدس مي گويند ، درنتيجه وزن جسم درداخل سيال هميشه كمتر از وزن حقيقي آن مي باشد.

وزن يك جسم را در خلا وزن حقيقي آن ميگويند ولي دراغلب آزمايشها وزن جسم در هوا را وزن حقيقي جسم به حساب مي آورند و آنرا با  P يا W نشان مي دهند.

وزن ظاهري يك جسم ، وزن آن جسم در داخل يك سيال مي باشد و در واقع وزن ظاهري برآيند نيروي وزن حقيقي و نيروي ارشميدس است. اندازه نيروي ارشميدس كه ازطرف مايع در خلاف جهت نيروي وزن برجسم اثر مي كند برابر با وزن سيال(مايع) جابجا شده ميباشد و باR  نشان داده مي شود.

          (1)        P'=P-R                                    نيروي ارشميدس- وزن حقيقي= وزن ظاهري               

 

هدف آزمایش

  • بررسي قانون ارشميدس و موارد استفاده از آن

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
  سیلندر ارشمیدس S0241  1
  پیستون ارشمیدس  S0242  1
  بشر پلاستیکی 1000 میلی لیتر  S0550  1
  نیروسنج N 2  S0071   1
  پی ست  S0243  1
  سه پایه رومیزی کوچک قابل تنظیم  S0133  1
   ستون با قطر 10 و طول 745 میلیمتر   S0140  1
   بست و قلاب ارشمیدس  S0244  1

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهیزات پیشنهادی ندارد .

 

راهنمای کاربری 

راهنمای نصب و راه اندازی

 کاتالوگ

عکس

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

 

تعیین چگالی به روش ارشمیدس

تعیین چگالی نسبی