مجموعه کامل آزمایشگاه پنوماتیک

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
 شیر3/2 غلتکی  S0642 4
 شیر 3/2 دستی  S0647 2
 اتصالات   S0654  150
 میز پنوماتیک  S0637  1
کمپرسور    S0636  1
 شیر 5/3 تحریک پنوماتیک یک طرفه  S0651  1
واحد مراقبت   S0641  1
 جک دو طرفه   S0638  2
شیر (OR) S0644 2
شیر 5/3 دستی S0648 1
شیر کنترل سرعت  دو طرفه S0646 1
 شیر 5/3 غلتکی  S0655  2 
شیر تاخیر زمانی S0649 1
شیر تخلیه سریع S0652 1
شیر 5/2تحریک پنوماتیک دو طرفه S0640 3
شیر کنترل سرعت یک طرفه S0639 4
شیر(AND) S0645 1
شیر 3/2خارکی دستی S0643 1
شیر 5/2 خارکی دستی S0650 1
     
     
     
     

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

در حال بروز رسانی است.


عناوین مشابه ندارد.