رفت و برگشت متوالی جک ها به صورت کنترل غیرمستقیم

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
 شیر3/2 غلتکی  S0642  4
 شیر 3/2 خارکی دستی  S0643  1
 اتصالات   S0654  50
 میز پنوماتیک  S0637  1
کمپرسور    S0636  1
 شیر 5/2 تحریک پنوماتیک دو طرفه  S0640  2
واحد مراقبت   S0641  1
 جک دو طرفه   S0638  2
شیر (OR) S0644 2
شیر کنترل سرعت یک طرفه S0639 4
     

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد.

 

در حال بروز رسانی است.


عناوین مشابه ندارد.