رفت و برگشت جک بطور غیر مستقیم با دو کلید- با تاخیر زمانی در یک مسیر

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
 شیر تاخیر زمانی  S0649  1
 شیر 3/2 دستی  S0647  2
 اتصالات   S0654  25
 میز پنوماتیک  S0637  1
کمپرسور    S0636  1
 شیر 5/2 تحریک پنوماتیک دو طرفه  S0639  1
واحد مراقبت   S0641  1
  جک دو طرفه   S0638  1

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

در حال بروز رسانی است.

 


عناوین مشابه ندارد.