جک ضربه زن(OR)

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
 شیر 3/2 دستی  S0647  2
 اتصالات   S0654  20
جک یک طرفه  S0653  1
 شیر کنترل سرعت دو طرفه  S0646  1
 میز پنوماتیک  S0637  1
کمپرسور    S0636  1
 شیر(OR)  S0644  1
واحد مراقبت   S0641  1
  

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 


تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

در حال بروز رسانی است.

 

عناوین مشابه ندارد.