سیکل تبرید تراکمی

سیکل تبرید تراکمی
کد محصول:020201

اصول و مبانی

سیکل تبرید سیکلی است که اساس کار آن گرفتن گرما از یک منبع با دمای پایین در اواپراتور و دادن گرما در کندانسور است. از سیکل تبرید برای سرد کردن فضاهای مختلف استفاده می شود. طبق قانون دوم ترمودینامیک برای انتقال گرما از یک محیط سرد به یک محیط گرم باید کار وارد سیستم شود. یک سیکل تبرید هرگز نمی تواند ضریب عملکردی بیشتر از ضریب عملکرد سیکل کارنو معکوسی داشته باشد که بین دو منبع سرد و گرم با همان دما کار می کند. پایین تر بودن ضریب عملکرد به علت مسائل عملی مربوط به سیکل تبرید است که مهم ترین آن مربوط به بازگشت ناپذیری شیر انبساط است. در عمل نیز هر سیکل دارای بازگشت ناپذیری هایی است.

 

 

 

هدف آزمایش

  •   آشنایی با اجزای یک سیکل تبرید
  •  تعیین ضریب عملکرد سیکل تبرید
  • پارامترهای تاثیرگذار بر روی ضریب عملکرد
  • بررسی سیکل بر روی نمودارهای ترمودینامیکی و مقایسه سیکل واقعی با سیکل ایده آل 

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
  
  
  

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

راهنمای کاربری

راهنمای نصب و راه اندازی

کاتالوگ

عکس

فیلم آموزشی

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

عناوین مشابه ندارد.