انتقال حرارت جابجایی آزاد و اجباری

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
  
  
  

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

در حال بروز رسانی است.

 


جابجایی آزاد و اجباری

انتقال حرارت جابجایی(آزاد و اجباری)

انتقال حرارت آزاد و اجباری