هدایت حرارتی محوری و شعاعی جامدات

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
  
  
  

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

در حال بروز رسانی است.

 


هدایت حرارتی در جامدات

تعیین ضریب هدایت حرارتی در جامدات(خطی و شعاعی)

انتقال حرارتی رسانشی