آینه لوید (مدل XZ)

آینه لوید (مدل XZ)
کد محصول:010704

اصول و مبانی

فريزهاي تداخلي را مي توان بوسيله يك آينه مسطح نيز بدست آورد. براي اين منظور نقطه نوراني را خيلي دور از آينه و نزديك به سطح آن  قرارمي دهيم بطوريكه پرتوها با زاويه 90 درجه برآينه بتابند. با محاسبه فاصله هر دو فريز متوالي می توانیم طول موج نور بکار رفته را محاسبه کنیم.

 

هدف آزمایش

  • مشاهده پديده تداخل درآينه لويد
  •  اندازه گيري طول موج

 

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
 لامپ سدیم  S0435  1
 منبع تغذیه لامپ سدیم  S0436  1
 قاب لامپ سدیم   S0541  1
 سه پایه رومیزی کوچک قابل تنظیم  S0133  2
 ستون با قطر 10 و طول 500 میلیمتر  S0143  1
 ستون با قطر 10 و طول 180 میلیمتر  S0147  1
 بست 12 به 10 (پیچ دستی کائوچویی)   S0151  1
 شکاف متغیر  S0398  1
آینه لوید S0410 1
میکروسکوپ مکانیکی (XZ) S0407 1
ریل اپتیکی مدرن S0392 1
لغزنده ریل اپتیکی مدرن S0393 2

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

راهنمای کاربری

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

عناوین مشابه ندارد.