دو منشور فرنل (مدل X)

اصول و مبانی

اندكي بعد از انجام آزمايش دو روزنه يانگ اين عقيده قوت گرفت كه نوارهاي تاريك و روشني كه وي مشاهده كرده در واقع پديده تداخل نبوده است و احتمالا اين نوارها نتيجه رفتار پيچيده نور در برخورد با لبه شكافها بوده است به همين جهت تئوري موجي نور هنوز كاملا مورد قبول نبوده است ، مدت زيادي نگذشت كه فرنل چندين آزمايش جديد در مورد تداخل دو پرتو نور ارائه داد يكي ازاين آزمايش ها دو منشور فرنل بود. دو منشور فرنل مطابق شكل از شكاف S دو تصوير مجازي S2 وS1 بوجود مي آورند و امواج صادره از دو تصوير S2وS1 با هم تداخل كرده و فريزهائي مشابه فريزهاي آزمايش يانگ بوجود مي آورند. مشابه آزمايش دو روزنه يانگ مي توان با اندازه گيري فاصله دو فريز متوالي ايجاد شده بوسيله دو منشور طول موج نور به كار رفته را حساب كرد.

 

 

هدف آزمایش

  •  بررسي پديده تداخل نور بوسيله دو منشور فرنل
  •  اندازه گيري طول موج نور

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
 لامپ سدیم  S0435  1
 منبع تغذیه لامپ سدیم  S0436  1
 قاب لامپ سدیم   S0541  1
 سه پایه رومیزی کوچک قابل تنظیم  S0133  2
 ستون با قطر 10 و طول 500 میلیمتر  S0143  1
 ستون با قطر 10 و طول 180 میلیمتر  S0147  1
 بست 12 به 10 (پیچ دستی کائوچویی)   S0151  1
 شکاف متغیر  S0398  1
 دومنشور فرنل  S0408  1
میکروسکوپ مکانیکی (X) S0536 1
ریل اپتیکی مدرن S0392 1
لغزنده ریل اپتیکی مدرن S0393 2

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

راهنمای کاربری

عکس

فیلم آموزشی

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

عناوین مشابه ندارد.