کنفرانس سالانه فیزیک ایران - کاشان 1387

- کنفرانس سالانه فیزیک ایران - کاشان 1387

کنفرانس فیزیک ایران و سیزدهمین همایش دانشجویی فیزیک از ۴ تا ۷ شهریورماه ۱۳۸۷ در دانشگاه کاشان - کاشان برگزار گردید.

شرکت شرق آزما به عنوان اسپانسر در این کنفرانس حضور داشت.

http://www.psi.ir/?physics87