با توجه به اینکه دکلانشورهای موجود در بازار از کیفیت خوبی برخوردار نبودند و همچنین به دلیل استفاده خاص این قطعه در بازار کمیاب شده بود و حتی گاهی فراهم کردن و رساندن آن به دست مشتریان مستلزم صرف زمان زیادی بود. به همین دلیل تصمیم گرفته شد تا قطعه ی  دکلانشور توسط شرکت شرق آزما طراحی وتولید شود. هم اکنون این قطعه آماده ی عرضه می باشد و برخی از مشتریان هم اکنون از این قطعه استفاده می کنند.

 


IMG_1092_0011
      
  IMG_1094_0015

IMG_1091_0012


IMG_1095_0014IMG_1093_0016

 img_1086_0019_0026

IMG_1061_0029_0030

img_1096_0027