- کنفرانس سالانه فیزیک ایران – ارومیه 1390

کنفرانس فیزیک ایران و شانزدهمین همایش دانشجویی فیزیک از ۱۴ تا ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۰ در دانشگاه ارومیه برگزار گردید.

در این کنفرانس شرکت شرق آزما به عنوان اسپانسر حضور داشت.

برای دسترسی به اخبار کاملتر به لینک زیر که سایت انجمن فیزیک ایران است مراجعه نمایید.

 

http://www.psi.ir/?physics90

 

orumie_1390