شرکت شرق آزما بارثاوا برای سومین بار پیاپی در نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران حضور خواهد داشت.

  این نمایشگاه  از تاریخ 95/02/05 تا 95/02/08 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار میشود.  شرکت شرق آزما بارثاوا کلیه اساتید ،دانشجویان ، پزوهشگران و بازدید کنندگان محترم  را جهت بازدید به سالن 41Aغرفه شماره 34 دعوت می نماید.کارشناسان خبره شرکت در این محل آماده ارائه اطلاعات برای بهره مندی از شرایط فروش ویژه نمایشگاه هستند.

خبر نمایشگاه