تیم سه نفره ی تحقیقاتی شرکت شرق آزما طی زمان یک سال و نیم و با سعی و خطاهای فرآوان موفق گردیدند لامپ های طیفی گازهای هلیم، نئون، آرگون و جیوه را تولید کنند.این لامپ های طیفی کم فشار جهت استفاده در آزمایشگاه های اپتیک و مدرن و دیگر مراکز تحقیقاتی می باشد.تولید دیگر لامپ های طیفی نظیر هدیروژن و سدیم و غیره نیز در دستور کار شرکت قرار دارد؛ همچنین پروژه ی تولید محفظه های شیشه ای آزمایشگاهی (بالب) که امکان تنظیم شرایط درونی را دارا هستند ( از جمله میدان های مغناطیسی؛ فشار و ...) بزودی شروع خواهد شد.

 

        argon  helyom   jive 

        طیف نشری آرگون            طیف نشری هلیوم             طیف نشری جیوه    


        neon

           طیف نشری نئون

امید آنست که ساخت لامپ های طیفی ذکر شده ما را در تولید این محفظه ها یاری کند.