دستورالعمل های آزمایشگاه مکانیک

 

ردیف شرح دستورالعمل     دانلود دستورالعمل           دانلودفیلم        دانلود کاتالوگ  
1 دستگاه ماشین آتوود
2 حرکت پرتابی و پاندول بالستیک
3 ریل هوا
4 چرخ ماکسول
5 سطح شیب دار
6 آونگ ساده، فیزیکی و مرک
7 آزمایش قانون هوک
8 دستگاه گشتاور لختی
9 میز نیرو
10 قانون ارشمیدس
11 قرقره ها
12 گرانیگاه
13 تایمر دیجیتال
14 آزمایش حرکت دورانی
15 آزمایش صندلی چرخان (ژیروسکوپ)
16 زمان شمار

 

 

1. آزمایش بررسی قانون دوم نیوتن - حرکت شتابدار ثابت در راستای قائم

2. بررسی حرکت پرتابه - محاسبه ارتفاع اوج وبرد پرتابه
3. بررسی قوانین حرکت - قوانین برخورد - سرعت و شتاب خطی - برخورد الاستیک و غیر الاستیک
4. اصطکاک - تعیین ضریب اصطکاک جنبشی و ایستایی - میز اصطکاک

5. فنر طولی - حرکت نوسانی فنر - قانون هوک - تعیین ضریب سختی فنر - آزمایش فنرها
6. اینرسی دورانی - ممان اینرسی - دستگاه گشتاور ماند

7. بررسی برآیندنیروها - قوانین نیروها - برآیند نیروهای هم راس - دستگاه تجزیه نیرو
8. تعیین چگالی نسبی
9. تعادل اجسام در فضا
10. صندلی ژیروسکپ - اینرسی دورانی - بایستگی اندازه حرکت زاویه ای