نمایشگاه هفته پژوهش وفناوری - مشهد 1390

-نمایشگاه هفته پژوهش وفناوری - مشهد 1390

نمایشگاه هفته پژوهش وفناوری استان در شهریور ماه 90 توسط پارک علم وفناوری خراسان در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی مشهد برگزار گردید.