هشدار

مشتریان محترم لطفا جهت بهره مند شدن از خدمات گسترده شرکت ، همچنین ارائه بهتر آنها و جلوگیری از وقوع تخلفات احتمالی و نیز متضرر شدن به موارد ذیل توجه نمایید:

١- برخی از دلالان این رشته فاکتورهای ارسالی از طرف شرکت شرق آزما را با آرم خودشان و با وسایل دیگر همکاران در اختیار مشتریان قرار می دهند. با توجه به اینکه این تجهیزات به طور اختصاصی توسط این شرکت تولید می شود و با اجزاء آزمایشهای ارائه شده توسط همین شرکت هماهنگ می باشند، لذا در هنگام تحویل کالا، افراد مذبور مطابق قرارداد عقد شده نمی توانند به تعهداتشان عمل کنند. لذا در مراحل ثبت اموال و الحاق بر چسب اموال، مسئولین دانشگاه خصوصا امورمالی را دچار مشکل خواهد کرد.

٢- بعضی دیگر خود را نماینده این شرکت معرفی می نمایند در حالی که این امر واقعیت ندارد و اقلام درخواستی مراجع دیگر را به مشتریان می فروشند و از نام و اعتبار شرکت شرق آزما سوء استفاده می کنند. برای جلو گیری از چنین مواردی لطفا برای انجام هر شکلی از خرید چه از طریق نمایندگی و غیره با دفتر مرکزی مشهد تماس بگیرید و از صحت عملکرد فروشنده مطمئن شوید در غیر این صورت شرکت مسئولیتی در قبال پیامدهای عملکرد شما نخواهد داشت.

٣- در برخی موارد مشاهده شده است که توسط دلالان بر روی وسایل دیگر همکاران آرم شرکت شرق آزما نصب شده و بدینوسیله از نام و سابقه شرکت شرق آزما سوء استفاده می نمایند. برای جلوگیری از چنین مواردی لطفا برای انجام هر شکلی از خرید چه از طریق نمایندگی و غیره با دفتر مرکزی مشهد تماس بگیرید و از صحت عملکرد فروشنده مطمئن شویددر غیر این صورت شرکت مسئولیتی در قبال پیامدهای عملکرد شما نخواهد داشت.

٤- یکی دیگر از موارد تخلفات، جعل کتاب کاتالوگ این شرکت وچاپ مشخصات خود دلالان، برروی صفحات کتاب می باشد که البته مشاهده شده در طی این تغییر تحولات مطالب کتاب نیز مورد تعرض واقع شده و مشکلاتی برای تئوریها و نکات فنی پیش آمده لذا برای حل این مشکل می توانید مستقیما با دفتر مرکزی در مشهد تماس بگیرید و از مسئول فروش درخواست کتاب و سایر اطلاعات تکمیلی مربوط به فعالیت های شرکت را بنمایید که تمامی این مراحل به صورت رایگان انجام می شود و یا می توانید با مراجعه به سایت شرکت pdf اطلاعات مورد نظر و اخبار آخرین فعالیتهای شرکت را دریافت نمایید.