پشتیبانی

بررسی های مالی واحد بازرگانی شرکت نشان داده که تأثیرگذارترین تبلیغ بهینه ، جلب رضایت مشتریان است.

محصولات شرکت شرق آزما بارثاوا دارای ٣ سال گارانتی و ٥ سال خدمات پس از فروش می باشند.

شرق آزما بارثاوا برای اطمینان خاطر مشتریان کارت گارانتی ارائه می نماید ، در حالیکه برای شرکت صرف شرق آزما بارثاوا بودن تجهیزات شما برای برخورداری از گارانتی و خدمات پس از فروش کافی است.

لازم به ذکر است که مدت زمان درج شده صرفاً جنبه حقوقی دارد و برای شرکت اتمام مدت مذکور مانعی برای ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش نمی باشد ، که این امر به وسیله تماس با مشتریان قدیمی شرکت قابل اثبات است.

با توجه به اینکه کلیه مراحل طراحی و تولید محصولات شرکت شرق آزما بارثاوا توسط متخصصین مجموعه و در داخل شرکت صورت می گیرد ، در سخت ترین شرایط  تحریم نیز ارائه خدمات امکان پذیر است.