کنفرانس اتحادیه انجمن های علمی و آموزشی معلمان فیزیک ایران - تهران 1390

نمایشگاه تخصصی فیزیک به همراه دوازدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران ودومین کنفرانس فیزیک وآزمایشگاه از 14تا16شهریورماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار گردید.

در این کنفرانس شرکت شرق آزما به عنوان اسپانسر حضور داشت.

برای دسترسی به اخبار کاملتر به لینک زیر که سایت انجمن فیزیک ایران است مراجعه نمایید.

 

anjomanhaye_elmie_moalema_tehran1390