شرق آزما یکی از 16 برگزیده‌ استان خراسان رضوی در جشنواره علم تا عمل

هم زمان با روز ملي پژوهش، از ۳۴ فناور برتر استان تجليل شد. به گزارش خراسان در اين مراسم که روز گذشته با حضور مسئولان استان در پارک علم و فناوري خراسان برگزار شد، از ۳۴ فناور برتر استان که در جشنواره هاي ملي و استاني حائز رتبه هاي برتر شده بودند تجليل شد. در اين مراسم هم چنين از ۱۶ شرکت  به عنوان برگزيدگان چهارمين جشنواره استاني علم تا عمل تجليل شد..